Logo

Percepti Edukacja

Strategie i narzędzia uczenia się w zdalnej edukacji
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/strategie-i-narzedzia-uczenia-sie-w-zdalnej-edukacji
55,00zł
Organizacja zdalnej pracy szkoły/przedszkola
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/organizacja-zdalnej-pracy-szkoly-przedszkola
55,00zł
Praca zdalna w usłudze Microsoft Teams
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/praca-zdalna-w-usludze-microsoft-teams
55,00zł
Praca w chmurze z uczniami i nauczycielami
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/praca-w-chmurze-z-uczniami-i-nauczycielami
55,00zł
Wspierające i motywujące ocenianie w pracy zdalnej
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/wspierajace-i-motywujace-ocenianie-w-pracy-zdalnej
55,00zł
Praca zdalna w usłudze Google Classroom
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/praca-zdalna-w-usludze-google-classroom
55,00zł
Weryfikowanie osiągnięć uczniów w pracy zdalnej
https://perceptiedukacja.clickmeeting.com/weryfikowanie-osiagniec-uczniow-w-pracy-zdalnej
55,00zł
Nie umiesz rysować? Użyj Autodraw!
https://perceptiedukacja.clickmeeting.pl/webinar-recording/1gzQ07354

Percepti Edukacja to akredytowana niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli


Nasza misja

Misja